1
За да превозвате стоки по шосе, трябва да имате определено ниво на познания в тази област. Можете да се убедите в квалификацията и ефективността на една компания, като разгледате нейния профил. Положителен момент при избора е броят години опит на транспортната компания на пазара. Също така проверете експертния опит на компанията в управлението и логистиката. 

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика