Apr
06

Животът:28 случайни факти

 1. Животът до-голяма степен се определя като един организъм, който расте чрез обмяна на веществата, размножава се, и се адаптира към заобикалящата го среда. Тези характеристики разделят живите организми от неодушевените предмети.
 2. Клетката е основната единица на живота, а един организъм трябва да се състои най-малко от една клетка, за да се квалифицира като нещо живо.
 3. Клетките на всеки жив организъм съдържат дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК) -Клетките на всеки жив организъм съдържат дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК) - нуклеинова киселина нуклеинова киселина, която притежава генетичните инструкции за развитието и функционирането на дадена форма на живот. Тя е това вещество, което позволява на едно живо същество да расте и да се възпроизвежда.
 4. ДНК е открита за първи път през 1869 г. от швейцарския лекар Фридрих Мишер, който забелязва микроскопично вещество, в гнойта на изхвърлените хирургически превръзки. По-късно веществото е идентифицирано като ДНК.
 5. Вирусите разширяват определението за живот, въпреки че технически не са живи. Те са съставени от нишки ДНК и рибонуклеинова киселина (РНК), обградени от протеинова обвивка и се нуждаят от клетка-гостоприемник, за да могат да се възпроизвеждат. Когато са извън клетките гостоприемници, вирусите са латентни и не са нищо повече от статични органични частици.
 6. Учените са изчислили, че Земята е на възраст около 4,5 милиарда години и за първи Земята е на възраст около 4,5 милиарда годинипът е започнала да поддържа форми на живот преди около 3,7 милиарда години.
 7. Учените вярват, че аминокиселините са възникнали по естествен път чрез нуклеиновите киселини, и така са създадени първите форми на живот на Земята.Но въпроса как нуклеиновите киселини са възникнали от неживата природа се изучава и до днес? Все още няма окончателен отговор за произхода на живота на Земята.
 8. Две са преобладаващите теории за произхода на живота на земята.Абиогенеза, теория, която вече е отхвърлена, според която животът се е породил спонтанно от гниеща органична материя.Теорията за биогенезата твърди, че живота е произлязъл от вече съществуващи форми на живот.
 9. За най-старите живи същества на Земята се смятат едноклетъчните прокариоти, по-известни като бактерии. Учените са открили вкаменелости на такива прокариоти отпреди 3,5 милиарда години.
 10. Растителният живот на земната повърхност е започнал преди около 430 милионаРастителният живот на земната повърхност е започнал преди около 430 милиона годинигодини.Първите растения най-вероятно са били едноклетъчни организми, чийто произход е свързан с водораслите.
 11. Първите влечуги са се появили преди 300 милиона години, а съвременните бозайници преди около 75 милиона години.
 12. Маймуните са се появили преди 35 милиона години.Първите човекоподобни маймуни преди 15 милиона години, а човешкия вид съществува на земята само от около 200 000 хиляди години.
 13. Според учените земята ще съществува още около 7.5 милиарда години, преди слънцето да се превърне в червен гигант и вероятно да разруши планетата.Земята може да престане да поддържа форми на живот далеч преди тази дата.
 14. Живите организми са разделени на две основни групи: прокариоти и еукариоти. Еукариотите, към които хората принадлежат, имат клетъчна структура с едно ядро, с ядрена мембрана където е събран генетичният материал, а клетките на прокариотите не съдържат ядро.
 15. Днес, всички изследвани живи организми са с научно име и категоризирани споредSystema Naturae таксономията(йерархичната класификация на дадени обекти) от шведския учен Карл Линей. В публикуваният от него през 1758 труд, Systema Naturae, Линей разделил и класифицирал различните живи организми: царство, тип, клас, ред, семейството, род и видове.
 16. Учените смятат, че в момента на Земята има между 5 и 100 милиона уникални видове растения и животни, от които само около 2 милиона са идентифицирани.
 17. 950 000 от идентифицираните 2 милиона са насекоми.
 18. Има близо 300 000 различни вида растения, които в момента живеят на Земята.
 19. Бозайниците са едва 5416 вида.
 20. Теорията за еволюцията, която обяснява как живите същества се променят с течение Много учени посочват еволюцията като причина за голямото биологично разнообразие на Земятана времето чрез естествен подбор, за първи път е представена от Чарлз Дарвин през 1859. Много учени сега посочват този природен феномен като причина за голямото биологично разнообразие на Земята.
 21. В момента има малко над 7 млрд. души, живеещи по света. Броят на мъжете е малко по голям от този на жените, около 40 милиона.
 22. Според Централното разузнавателно управление, средната продължителност на живота на един човек в САЩ е 78.11 години.
 23. Само през ХХ век, средната продължителност на живота в Съединените щати се е увеличила с повече от 30 години.
 24. Според доклад от 2008 г., средната продължителност на живота в света като цяло е 66.26 години.
 25. Средната продължителност на живота в целия свят варира от 84.36 години в Макао до 31,88 години в африканската страна Свазиленд. Експертите обясняват ниската продължителност на живота в много африкански страни с високите нива на ХИВ / СПИН.
 26. Най-старият документиран човек е французойката Жан Луиз Калман, която е живяла в продължение на 122 години и 164 дни. Най-старият човек, все още жив днес е 115-годишната Бес Купър (САЩ).
 27. Най-възрастният жив организъм е бил дърво(бор) от Невада наречено Прометей.След като е било отсечено през 1964 г. възрастта му е била изчислена на 4900 години.
 28. Учените все още не са открили признаци на извънземен живот, но откриването на планети извън нашата Слънчева система с обитаем климат, е обещаващ признак за живот извън Земята.

Инструменти за споделяне

Кой е онлайн

В момента са 1 потребител и 4 гости online.

Потребители online

Регистрирани потребители

 • 3315
Share-BG.eu - © 2011 - 2017
randomness