университет

5
504

Анализ на основните разходи за ...

http://www.referati.org

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ К У Р С О В А Р А Б О Т А по АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ на тема: _Анализ на основните разходи ...

Read more »
снимка на uchenik
Created by
uchenik
преди 3 години 20 седмици - Популярно от 3 години 20 седмици
5
433

Основи на микроикономиката ...

http://www.referati.org

Университет за Национално и Световно Стопанство КУРСОВА РАБОТА по ОСНОВИ НА МИКРОИКОНОМИКАТА Изготвил: Факултетен № Специалност: ЗАДАЧА 1. _Фирма ...

Read more »
снимка на uchenik
Created by
uchenik
преди 3 години 20 седмици - Популярно от 3 години 20 седмици
5
423

Дипломатически отношения на Бъ ...

http://www.referati.org

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ФАКУЛТЕТ УПРАВЛЕНИЕ" СПЕЦИАЛНОСТ МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" КУРСОВА РАБОТА ПО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ ...

Read more »
снимка на uchenik
Created by
uchenik
преди 3 години 20 седмици - Популярно от 3 години 20 седмици
5
333

Предприемачество и малък бизне ...

http://www.referati.org

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ГЕОЛОГОГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТ "ТУРИЗЪМ" КУРСОВА РАБОТА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МАЛЪК БИЗНЕС В ТУ ...

Read more »
снимка на uchenik
Created by
uchenik
преди 3 години 20 седмици - Популярно от 3 години 20 седмици
5
271

Индефициране на нуждите от обу

http://www.referati.org

_Русенски Университет Ангел Кънчев"_ Курсова Работа на тема _Индефициране на нуждите от обучение на студентите_ _Изготвили:_ ФАКУЛТЕТ БМ СПЕЦИАЛНО ...

Read more »
снимка на uchenik
Created by
uchenik
преди 3 години 20 седмици - Популярно от 3 години 20 седмици
4
364

Методи за регулиране цената на ...

http://www.referati.org

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ СПЕЦИАЛНОСТ: "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ В ТУРИЗМА" К У Р С ...

Read more »
снимка на uchenik
Created by
uchenik
преди 3 години 20 седмици - Популярно от 3 години 20 седмици
4
390

Концептуална схема за стратеги ...

http://www.referati.org

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ КАЗУС ПО ПСИХОЛОГИЯ НА БИЗНЕСА ТЕМА: КОНЦЕПТУАЛНА СХЕМА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕ ...

Read more »
снимка на uchenik
Created by
uchenik
преди 3 години 21 седмици - Популярно от 3 години 21 седмици
5
195

Поява и развитие на фотография

http://www.referati.org

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Стопански факултет ТЕОРИЯ НА МАСОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИИТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМА: Поява и развитие ...

Read more »
снимка на uchenik
Created by
uchenik
преди 3 години 21 седмици - Популярно от 3 години 21 седмици
5
331

Избор на фирма за охрана ...

http://www.referati.org

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА: НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ СПЕЦИАЛНОСТ: ФИРМЕНА СИГУРНОСТ КУРСОВА РАБОТА ТЕМА:ИЗБО ...

Read more »
снимка на uchenik
Created by
uchenik
преди 3 години 21 седмици - Популярно от 3 години 21 седмици
3
253

Корупцията като феномен в обще

http://www.referati.org

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСОВА РАБОТА Тема: Корупцията като феномен в об ...

Read more »
снимка на uchenik
Created by
uchenik
преди 3 години 21 седмици - Популярно от 3 години 21 седмици

Инструменти за споделяне

Кой е онлайн

В момента са 1 потребител и 3 гости online.

Потребители online

Регистрирани потребители

  • 3252
Share-BG.eu - © 2011 - 2017